Indexatie 2018

De afgelopen jaren hebben wij door slimmer inkopen en efficiënter werken vrijwel geen prijsindexeringen voor onze diensten doorbelast.

Een aantal fabrikanten en leveranciers waaronder Microsoft hebben besloten om op een aantal diensten en software licenties een prijsindexering tot 10% toe te passen. Hoewel wij ook hier weer het grootste deel door anders werken en inkopen kunnen dragen ontkomen wij er niet aan voor 2018 toch een prijsindexering voor de online diensten toe te passen.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de tarieven voor online werkplekken en ondersteunende diensten daarom met 2.5% worden geïndexeerd.

Wij helpen graag!


    TotalDesk Partners

    Naar Boven