Onsite en remote beheer

U doet uw core business, wij de ICT services. We bieden u alle onderdelen van managed services aan via een aangenaam en maandelijks opzegbaar kosten model. Uw lokale netwerk, servers en werkplekken worden door ons op afstand beheert. Bij verstoringen, of in de meeste gevallen, voordat verstoringen op kunnen treden, grijpen wij in vanuit ons NOC. U krijgt periodiek heldere rapportages over de gezondheid van uw ICT organisatie en de werkzaamheden die wij daarvoor hebben uitgevoerd.

System en Network Monitoring

  • Met onze geavanceerde System en Networkmonitoring van o.a. PRTG zijn wij in staat om via onze dashboards vrijwel alle aspecten van een ICT omgeving nauwgezet te bewaken. Monitoring voorkomt in veel gevallen uitval van vitale systemen, omdat de symptomen van toekomstige problemen al in een vroegtijdig stadium geconstateerd kunnen worden in ons NOC


Tijdelijk Gratis Security Scan?

TotalDesk hecht bijzonder veel waarde aan Information Security.  Informatie architectuur en beveiliging,  zijn bij ons kern begrippen. TotalDesk is ISO27001  gecertificeerd. TotalDesk klanten weten zich daarmee verzekerd dat de processen binnen TotalDesk erop gericht zijn om de privacy, beveiliging van gegevens en beschikbaarheid optimaal te waarborgen. We bedienen op dit moment meer dan  11000 gebruikers voor talloze organisaties op basis van onze veilige oplossingen.

Wat wij nog meer doen

Laptop / Desktop / Server Beheer

Met NinjaOne kunnen wij perfect endpointmanagement remote verzorgen in abonnementsvorm. Niet alleen voor Windows maar ook MacOS werkplekken. Inclusief remote access mogelijkheden om support te bieden. Wel zo handig.

Virus and Spyware

Als vast onderdeel van TotalDesk beheer installeren wij managed antivirus en anti spyware voorzieningen voor een optimale protectie van uw waardevolle informatie. Voorkomen is beter dan genezen

Data Recovery and Back-up

Als Veeam partner bieden wij de beste Back-up oplossingen. Voor onsite en remote (Datacenter) back-up’s. Zelfs back-up’s van Cloud toepassingen zoals Microsoft 365 behoren tot de mogelijkheden. Ook bieden wij private archivering oplossingen voor permanente data opslag

Networking

Met of zonder draad, netwerkverbindingen zijn voor ieder bedrijf essentieel. Als netwerkpartner van veel netwerkfabrikanten kunnen wij de benodigde netwerk componenten leveren, installeren, beheren en deskundig beveiligen. Maar ook uw Internetconnecties verzorgen. We heten niet voor niets TotalDesk.

Cloud Services

Vanuit onze datacenters in Amsterdam en Delft zijn nog veel meer Cloud Services mogelijk.
-PaaS – Platform as a Service
-Taas – Tape as a Service
-Saas – Software as a Service
-DC- Co-Location

Cyber Security

Helaas, maatregelen om cybercrime te voorkomen behoren tegenwoordig tot de belangrijke beheeraspecten. Met onze security kennis en uitgebreide know-how van firewalls en anti-ransomware bieden wij bedrijven en organisaties de noodzakelijke extra kennis die zij vaak zelf onvoldoende in huis hebben.

NOC


Via ons eigen Network Operations Center houden wij alle netwerken en systemen van onze klanten in de gaten.
Niet alleen uw hardware en netwerken maar ook ongewenste pogingen tot inbreuk op uw systemen.

Slimme algoritmes geven ons proactief informatie over uw systemen en kunnen met redelijke precisie voorspellen wanneer een incident zal plaatsvinden.

Wij helpen graag!


    TotalDesk Partners

    Naar Boven