Indexatie 2018

De afgelopen jaren hebben wij door slimmer inkopen en efficiënter werken vrijwel geen prijsindexeringen voor onze diensten doorbelast. Een aantal fabrikanten en leveranciers waaronder Microsoft hebben besloten om op een aantal diensten en software licenties een...

De vernieuwde Multi Factor Authenticatie

Wij presenteerden u eerder u reeds de Multi Factor Authenticatie (MFA). Deze dienst helpt organisaties om beter te voldoen aan de vernieuwde wetgeving zoals de AVG. MFA realiseert, voor een klein bedrag, een extra controle bij het inloggen via uw...

AVG / GDPR en de bewerkersovereenkomst

Totaldesk is bezig om alle overeenkomsten en klanten correct te laten aansluiten bij de vernieuwde Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (Engels GDPR: General Data Protection Regulation)...

Wij helpen graag!


    TotalDesk Partners

    Naar Boven